Welkom op het virtueel plein van dorpsraad ’t Loo!

Onderstaand vindt u informatie omtrent het ontstaan van de dorpsraad, haar doelstelling en taken.

Voor informatie over de activiteiten van de dorpsraad, maar ook gegevens van alle verenigingen op ’t Loo, nieuws etc, verwijzen wij u naar de diverse tabs.

Mocht u nadere informatie wensen, aanvullingen hebben voor of opmerkingen op dit virtueel plein, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen!

                                                                                                                                                           

  IMG_5900klein   loo_plaatsnaambordklein  
         
  Komgrens-portaal  Weebosserweg   Komgrens- portaal Loo/Broekstraat  

Algemeen: 

Gemeente Bergeijk heeft in 2006 een enquête verstuurd aan alle inwoners van Bergeijk. Onder andere werd in deze enquête de vraag gesteld of er behoefte was aan een Dorpsraad.

Naar aanleiding van de uitkomst van deze enquête, hebben een aantal enthousiaste inwoners van ’t Loo in 2007 het initiatief genomen om een Dorpsraad op te richten.

Doelstelling en taak:

Dorpsraad ’t Loo heeft als doelstelling de algemene belangen te behartigen van àlle bewoners van ’t Loo ten behoeve van de leefbaarheid en de leefomgeving.

Zij heeft als taak gevraagd én ongevraagd de Gemeente van advies te voorzien om de leefbaarheid op ’t Loo te waarborgen.
Daarnaast kan de Gemeente via de Dorpsraad de inwoners bereiken als het gaat om zaken die ’t Loo aangaan.
Dorpsraad ’t Loo werkt nauw samen met de dorpsraden van de andere dorpen, die tesamen “Groot Bergeijk” vormen, om gezamenlijk de leefbaarheid van Groot Bergeijk te waarborgen en te optimaliseren.

Toekomstvisie:

Eind 2008 heeft Dorpsraad ’t Loo het initiatief genomen om een toekomstvisie te realiseren, ’t Loo moet zijn pijlen richten op de toekomst en de veranderingen die zich de komende jaren zullen voordoen, op het gebied van bevolkingssamenstelling, huisvesting en sociale en economische aspecten.

Hiertoe zijn een aantal mensen uitgenodigd een klankbordgroep te vormen. Gezamenlijk is er een toekomstvisie opgesteld, die in maart 2008 werd gepresenteerd in een openbare vergadering, zodat elke bewoner van ’t Loo hierin inzage en medezeggenschap geboden werd.
De uiteindelijke toekomstvisie is op 13 mei aangeboden aan het gemeentebestuur van de gemeente Bergeijk.Tevens heeft de dorpsraad ervoor gezorgd dat alle politieke partijen van de gemeente een exemplaar hebben ontvangen.
De gehele toekomstvisie vindt u op deze site onder de tab:Toekomstvisie