Basisonderwijs ’t Loo

Bernardusschool2 bernardusschool_2

Basisschool St. – Bernardus
`t Loo 109
5571 KP Bergeyk
Tel. 0497-571235

email: infostbernardus@skozok.nl

 

Visiebepaling onderwijs ’t Loo

Vanuit de visie van het iDOP werd geconcludeerd dat basisschool st. Bernardus aan vernieuwing toe is.
Het pand is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige manier van lesgeven.
De school op ’t Loo staat na Luyksgestel op de eerste plaats om te worden ontwikkeld in de gemeente Bergeijk. Gezien de landelijke ontwikkelingen in het onderwijs wordt de voorkeur gegeven aan het stichten van een brede school in de nabijheid van het huidige gemeenschapshuis Terlo. Hierdoor ontstaat een multifunctionele omgeving waarin alle contacten, welke binnen een dorpsgemeenschap denkbaar zijn, kunnen worden gelegd. Er ontstaat hierdoor een echte dorpskern, hetgeen binnen de doelstelling van het iDOP en de visie van de dorpsraad (lees: inwoners van ’t Loo) past.