Dorpsraad

dorpsraad1 dorpsraad1

Doelstelling en taak:

Dorpsraad ’t Loo heeft als doelstelling de algemene belangen te behartigen van àlle bewoners van ’t Loo ten behoeve van de leefbaarheid en de leefomgeving.

Zij heeft als taak gevraagd én ongevraagd de Gemeente van advies te voorzien om de leefbaarheid op ’t Loo te waarborgen.
Daarnaast kan de Gemeente via de Dorpsraad de inwoners bereiken als het gaat om zaken die ’t Loo aangaan.
Dorpsraad ’t Loo werkt nauw samen met de dorpsraden van de andere dorpen, die tesamen “Groot Bergeijk” vormen, om gezamenlijk de leefbaarheid van Groot Bergeijk te waarborgen en te optimaliseren.

Contact gegevens
Functie Naam Adres Telefoon E-mail
Voorzitter Huub Coppelmans Den Horenman 10 5571 JT Bergeijk 06-53146410 hcoppelmans@kpnmail.nl
Penningmeester Heidi Kanen Fr. Romboutsstraat 49 5571 KX Bergeijk 0497-572227/06-23227156 r.kanen@lijbrandt.nl
Secretaris Judith Kolen Loo 115 5571 KP Bergeijk 0497-575354/06-15122643 secretariaat@dorpsraadhetloo.nl
Bestuurslid Adrian Houbraken Bredasedijk 35 5571 VB Bergeijk 06-25320939 a.houbraken@xs4all.nl
Bestuurslid Peter Donkers Oude Postelseweg 5 5571 LS Bergeijk 0497-575945/06-49653060 pmdonkers@gmail.com
Bestuurslid Jeroen Westerink Van den Tillaarstraat 1 5571 KV Bergeijk 06-52493826 Jeroen_westerink@hotmail.com