Parochiebernardus

 

images

 

De Kerk

De Petrus Banden kerk op ’t Loo is van 1861 tot 1863 in neogotische stijl gebouwd naar een ontwerp van architect Carl Weber en ingewijd 19 september 1864.

De Toren

De toren is later gebouwd in 1896, op de fundering die bij de bouw van de kerk reeds was gelegd, in de zelfde stijl als de kerk, naar een ontwerp van architect Casper Fransen.

De Parochie

In 1846 werd ’t Loo een zelfstandige parochie met de gehuchten, Weebosch, Witrijt, Aa en Lage Berkt met als pastoor Johannes van den Tillaart, die ook bouwpastoor van deze kerk is.

           

Ontstaansgeschiedenis

Vroeger voor de 17de eeuw hoorde heel het achterliggende gebied bij de hofkerk. Maar omdat de hofkerk door de hervormden in gebruik was genomen, werd in 1650 op het grondgebied van Luijksgestel, niet ver van ’t Loo op de hei, een grenskerk in gebruik genomen, die de oorspronkelijke kerk op Het Hof moest vervangen, deze kerk werd de heikerk genoemd.

Luijksgestel behoorde toen tot het prinsbisdom Luik.

Vanaf 1779 mochten geen missen meer worden opgedragen in de heikerk, waarna in 1790 een nieuwe schuurkerk werd gebouwd, nu op het grondgebied van ’t Loo op het driehoekig plein waar nu de bejaarden huisjes staan, deze kerk bleef in gebruik tot 1863 toen deze kerk in gebruik werd genomen.

Op de kop van het driehoeksplein, waar de schuurkerk heeft gestaan, werd in 1958 een Maria kapelletje gebouwd.

Rijksmonument

Samen met de Pastorie uit 1893 en het Klooster uit 1904 is deze kerk uit 1863 een Rijksmonument.

Kijk voor meer informatie op www.parochiebernardus.nl