Loo-ontmoet

logo_t_loo_ontmoet.jpg1

 

Stichting ‘t Loo Ontmoet is opgericht op 9 december 2010 en is voortgekomen vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn welke destijds is opgestart vanuit de Dorpsraad ‘t Loo. De Stichting heeft tot doel het behoud en/of uitbreiding van voorzieningen voor ouderen, (chronisch) zieken en mensen met een handicap op ‘t Loo.

Project 2015/2016 Inloopochtend
De Stichting heeft het initiatief genomen om wekelijks een inloopochtend te realiseren op het Loo te Bergeijk. Wij zijn van mening dat dit van meerwaarde is voor onze dorpskern. Gezien de veranderde wetgeving worden inwoners van het Loo meer op elkaar aangewezen. Een van de veranderingen die dit met zich voortbrengt zijn de wijzigingen in de de wet maatschappelijke ondersteuning; het uitgangspunt van deze WMO 2015 is de eigen kracht van inwoners inzetten om hen zo lang mogelijk mee te laten draaien/ participeren in de samenleving. Dat wil men bereiken door eerst te kijken wat de inwoner nog zelf kan of wat de omgeving voor hun kan betekenen. Wij zijn van mening dat een inloopochtend hierin kan bijdragen; men kan daar elkaar ontmoeten, elkaars talenten gebruiken en indien nodig elkaar ondersteunen. We kijken waar het accent van de individuele zorgvraag ligt en deze proberen te matchen met een inwoner die het talent bezit om aan het accent van de zorgvraag gehoor te geven. Bv een inwoner is tijdelijk niet in staat om zijn tuintje bij te houden en een andere inwoner heeft tuinieren als hobby, wij gaan deze mensen met elkaar in contact brengen.

De inloopochtend is met name bedoeld voor bewoners van het Loo die het moeilijk vinden om de dag door te komen, omdat ze weinig contacten hebben of beperkt zijn in hun mogelijkheden. Maar ook voor hen die geen beroep kunnen of willen doen op hun mantelzorger. Samen met elkaar in contact gaan en eventueel elkaar een helpende hand toe steken is zeker een van de dingen die wij stimuleren.

 

Wat doen wij op de inloopochtend?
Wij beginnen met een gezamenlijk koffie/thee moment waarvoor wij een bijdrage van €1.00 per consumptie vragen. Wij inventariseren waar de behoeftes liggen. Dit is natuurlijk in de eerste plaats gewoon gezellig met elkaar buurten, maar ook creatief bezig zijn, een kaartje leggen, informatie verstrekken, vaardigheden aanleren (computer), muziek luisteren of bij mooi weer wandelen. 1x per 2 maanden behandelen wij een thema bv, brandpreventie, veiligheid in en om huis, omgaan met hulpmiddelen. Samen met vrijwilligers realiseren we een laagdrempelige inloopochtend waar sfeer, beleving en gezelligheid belangrijk zijn. Vrijwilligers en onze dorpsondersteuner hebben tevens een signalerende functie op sociaal vlak en gezondheid. Indien nodig wordt actie uitgezet.

Tijdens de inloopochtend is onze dorpsondersteuner Yvon Barten aanwezig. De dorpsondersteuner kan vanuit haar professie haar bijdrage leveren om de inwoners van het Loo zolang mogelijk op het Loo te laten wonen.Tevens zal de dorpsondersteuner nieuwe projecten op zetten passend bij de vraag / behoefte. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij info@loo-ontmoet.nl, maar zo binnen lopen mag natuurlijk ook. Als er problemen zijn met het vervoer hebben wij vrijwilligers om de deelnemers te halen en brengen.

Succesvol eetpunt ‘t Loo‐ontmoet:
Elke tweede woensdag van de maand is er in gemeenschapshuis Terlo een gezamenlijke maaltijd die door vrijwilligers wordt bereid. Inmiddels komen maandelijks ca. 30 personen eten en een gezellig praatje maken met elkaar. Opgeven of informatie inwinnen kan bij Riek van Poppel tel; 574274 of via info@loo‐ontmoet.nl

Loo‐Ontmoet bestaat uit, Karien Verhoeven, Jeroen Westerink, Marianne Jansen, Annelies Koolen, Nol van Poppel  en Ankie Coppelmans

info@loo‐ontmoet.nl

 

logo oranjefonds

Het Oranjefonds ondersteunt Loo-ontmoet met € 2.000,00

Het Oranje Fonds ondersteunt met € 2.000,00 de inloopochtend op het Loo die wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur georganiseerd word door Loo-ontmoet, in het gemeenschapshuis Terlo.. Tijdens de inloopochtend staat elkaar ontmoeten centraal. Iedereen die op het Loo woont of heeft gewoond is van harte welkom. De bijdrage van het Oranje Fonds zal grotendeels besteed worden aan de vrijwilligers die de inloopochtend met veel enthousiasme begeleiden. Zij zijn de drijvende kracht van dit grote succes op het Loo. Loo-ontmoet gaat in maart-april en in mei 2017 een 3- tal scholingen organiseren voor de vrijwilligers in samenwerking met RSZK. Zodat de vrijwilligers in de toekomst nog meer tools hebben om de deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook gaan we van de bijdrage van het Oranje Fonds onder andere gezelschapsspellen aanschaffen die wij kunnen gebruiken tijdens de inloopochtend. Loo-ontmoet organiseert op de tweede woensdag van de maand een eetpunt in gemeenschapshuis Terlo. De vrijwilligers serveren dan vanaf 17.00 uur een 3 gangen maaltijd dat ook de vrijwilligers hebben bereid. Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven dier ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publicatie, telefoon; 030-2339348. Voor informatie over Loo-ontmoet kunt u contact opnemen via ; info@loo-ontmoet.nl